Gå tilbake til:
Du er her:

Spørreundersøkelse til foreldre til elever i grunnskolen om skolens arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9 A i opplæringsloven handler om elevenes skolemiljø, og en ny utgave av dette kapittelet i loven trådte i kraft 1. august 2017. Endringene i opplæringsloven skal bidra til å styrke rettighetene til elever som blir mobbet eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen, og lovfeste tydeligere krav til hva skolene skal gjøre i slike situasjoner. For mer informasjon om regelverket, se for eksempel https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/.

Utdanningsdirektoratet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere måloppnåelse og konsekvenser av de endringene som er gjort i regelverket om elevenes skolemiljø. Som en del av evalueringen ønsker vi blant annet å undersøke om foreldre er kjent med elevenes og foreldrenes rettigheter, og skolens plikter, når det gjelder elevenes skolemiljø. I tillegg ønsker vi å kartlegge eventuelle erfaringer foreldre har med det nye regelverket så langt.

Vi setter derfor stor pris på om du som forelder vil ta deg tid til å svare på en kort elektronisk spørreundersøkelse. Undersøkelsen sendes til foreldre til elever i grunnskolealder (barne- og ungdomsskole) i ti utvalgte kommuner.

Det vil ta ca. 5 minutter å svare på undersøkelsen, og vi ber deg om å svare på undersøkelsen basert på dine erfaringer med den eller de skolen(e) der ditt barn/dine barn går.

Dersom du har flere barn i grunnskolealder, er det fint om du svarer på undersøkelsen flere ganger, slik at det blir ett svar per barn. Dette er viktig fordi erfaringene kan variere ut fra hvilket barn du har i tankene når du besvarer undersøkelsen.

Du kommer inn på undersøkelsen ved å klikke på denne lenken: https://response.questback.com/deloitte/0pa5qldhxu

Alle som svarer vil være anonyme. Dersom du har spørsmål knyttet til spørreundersøkelsen kan du kontakte Deloittes evalueringsteam på følgende e-postadresse: evaluering@deloitte.no.

På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare, og slik bidrar med verdifull informasjon til evalueringen!

Med vennlig hilsen, 

Deloitte AS