Gå tilbake til:
Du er her:

Referat fra FAU-møte, april 2019

Her finner du referat fra FAU-møte, april 2019

Referat FAU, Christi Krybbe Skoler, onsdag 3/4 2019 kl 1900

Tilstede: Line Sørskog (Leder, 5.), Anette Heggem (Avdelingsleder 1.-4. trinn), Øystein Sæle(7), Gyri Vorren (7.), Marianne Stub (3.), Gudmund Waaler (4.), Einar Bjørnsen (1.),  Frøydis Tengs Lien (2.),

Meldt fravær: Bryce Pawlowski (4.), Vidar Staalesen (7.), Jessica Leigh Schultz (6.), Tone Sæle (2.), Odd Bjarne Berdal (5), Harald Borge (Rektor).

Sak 1: Referat

Referat fra forrige møte er sendt ut på e-post, og lest av alle tilstedeværende.  Ingen kommentarer til referatet.

Sak 2: Orientering fra skolens ledelse

Oppkjøpet av eiendommen Øvregaten 5 avgjøres 6. april. Dersom ingen anker tingrettens beslutning om at Bergen Kommune kjøper eiendommen for 26 millioner kr. innen denne datoen er kjøpet gått gjennom. Dersom kjøpet går igjennom vil der likevel gå noe tid før noe blir gjort da kommunen må se på mulighetene som ligger i tomten og bygninger på skolens eiendom som for eksempel vaktmesterboligen. Alt må sees på nytt.

Skidagen for mellomtrinnet var vellykket, men utgiftene for skitrekket ble høyere enn forventet fordi flere ville være med i skitrekket enn før. FAU (som avtalt på sist møte) har betalt regningen på skitrekket på ca 8100kr.

Det var veldig lav oppslutning på Brukerundersøkelsen som var sendt til alle foreldrene på sms. Bare 53% av foreldrene svarte. Dette er dumt siden skolen da ikke får et helhetlig bilde av hva foreldregruppen på Christi Krybbe Skoler mener om skolens arbeid og hva som trenger å forbedres.

18. mai skal Christi Krybbe Skolers lokaler brukes i konfirmasjon. Det er derfor viktig at skolen og skoleplassen er helt ryddig 17. mai etter arrangementet.

Fredag 5. april er det elevrådskafé. Anette lurer på om FAU kan melde videre til klassene slik at alle foreldrene er informert og elevene har med seg 20 kr. hver. Noen av klassene var informert av lærerne.  Gudmund informerer 4. trinn, Line informerer 5. trinn og  Jessica som videre informerer 6. trinn.

Sak 2: Økonomi

Gudmund hadde en gjennomgang av regnskapet fra sist måned. Etter at utgiftene til Skitrekket er trukket har FAU ca. 104000 kr på bok.

Sak 4: Oppfølgingssaker

  1. Byggesak

Einar har sammen med Byggesaksgruppen gjort et stort arbeid med å få kommunen til å legge inn bud på Øvregaten 5 som ser ut til å lykkes.

Einar poengterer at det nå blir viktig å opprettholde fokus på at bygningen som står på eiendommen kan og bør brukes til samfunnsnyttige formål. En gymsal som kan brukes som flerbrukshall vil oppfylle dette målet. Skulle byantikvaren mene at bygningen er fredet vil likevel de samfunnsnyttige argumentene trumfe dette i loven. Det er det viktig at skolen og  foreldregruppen er klar over dette.

  1. Kurs

Gyri forteller at det har vært lysstøpingskurs på SFO for 2. Klasse. 9 elever har fått være med pr. gang.

Det er en del voks igjen og muligens blir det et  nytt kveldskurs før påske med påsketema. Line sier hun kan være med torsdag, mens Øystein kan onsdag. Gyri skal finne ut når det passer og eventuelt høre med Vidar.

c) 17. mai

Marianne forteller at hun har  hatt et møte med klassekontaktene i 2. 4. og 6. klasse ang 17. mai. Der har de fått vite hva som skal gjøres.

2. klasse  lurte på hva loddene skulle koste. Grensen er 5 kr når det ikke er meldt inn til lotteritilsynet. Øystein sendte søknad til lotteritilsynet på møtet, dersom den går igjennom kan vi ta 10 kroner loddet. Alle i FAU må være oppmerksom på dugnad 16. mai sammen med klassekontaktene for 2., 4. Og 6. trinn. Klassekontaktene fra 2. trinn har sagt at de kan hjelpe til med rydding 17. Mai. Det ble foreslått at de kan ta ned flaggene og bjørken . Noen fra FAU må heise og senke flagget om morgenen og kvelden 17. mai og noen må kjøpe inn bjørk.

 

Møtet avsluttet 20.35

Referent Line Sørskog