Gå tilbake til:
Du er her:

Referat fra FAU-møte, mars 2019

Her finner du referatet fra FAU-møte, mars 2019

Referat FAU, Christi Krybbe Skoler, onsdag 6/3 2019 kl 1900

Tilstede: Line Sørskog (Leder, 5.), Harald Borge (Rektor), Vidar Staalesen (7.), Marianne Stub (3.), Jessica Leigh Schultz (6.), Gudmund Waaler (4.), Einar Bjørnsen (1.), Tone Sæle (2.)

Meldt fravær: Jannike Schumann-Olsen (1.) Frøydis Tengs Lien (2.), Espen Sandven (3.), Bryce Pawlowski (4.), Gyri Vorren (7.)

Sak 1: Referat

Referat fra forrige møte er sendt ut på e-post, og lest av alle tilstedeværende.  Ingen kommentarer til referatet.

Sak 2: Orientering fra skolens ledelse

Rektor orienterte fra skolen: 

Skolepatrulje er ikke et aktuelt tiltak siden det er svært få elever som krysser Øvregate daglig (8-10).  Gangfeltet ved munningen av Kong Oscars gate er et større problem, men det krever andre løsninger.

Barnevakten sitt foredrag vil bli tilbudt 5. klasse med foresatte.  Pris er 4.500.- (som etterspurt av FAU forrige møte).

En av lærerne ved skolen har sammen med andre fra Bergen kommune vært i Kongo for å gi datamaskiner.  Dette vil hun fortelle om i klassene på skolen.  Datamaskinene vil få strøm gjennom solcellepanel.

Christi Krybbe har et samarbeid med Høyskolen i Bergen, og hadde elever derfra på besøk i undervisningen i går.  Førstkommende tirsdag er det matematikkens dag, og det er da planlagt å arrangere denne sammen med Høyskolen.

Fra forrige møte ble FAU spurt om å bidra med heiskort under skolens skidag.  Dette ble diskutert, og de tilstedeværende ble enig om at FAU kan ta denne utgiften.

Rektor lurte også på om vi har arkiv fra tidligere FAU (primært hvem som har sittet i FAU).  Line skal gå gjennom sine papirer.  Gyri blir også spurt om hun vet om dette finnes.

TV2 skal lage en reportasje om en studie om barn og trening, der utgangspunktet er at barn sitter for mye i ro.  De ønsker å komme i kontakt med barn i 9-årsalderen som kan intervjues i skolegården, men også følges hjemme og i fritiden.  Gudmund undersøker om det er noen i 4. klasse som vil stille opp på dette.

Angående Øvregaten 5 er Bergen kommune interessert i å kjøpe denne eiendommen.  Det er lagt inn bud fra kommunen som for øyeblikket er det høyeste.  Vi vil bli underrettet ved ny utvikling i saken.

Sak 3: Økonomi

Ingen store utgifter/inntekter siden sist.  Gudmund hadde en kort gjennomgang av hovedpunktene fra høsten 2018.
Vi har søkt om Nærmiljømidler og midler fra Sparebanken Vests allmennyttige fond.

Sak 4: Oppfølgingssaker

a) 17. mai

Line har formidlet tilgjengelige rapporter fra 2017 og 2018 til Marianne og Espen. Dessverre mangler rapporter fra flere aktiviteter 2018.
FAU må fremover følge opp klassekontaktene i forberedelsene til 17. mai.  En del utstyr til leker skal være lagret på SFO.  4. klasse-kontaktene må se over dette.
Klassekontaktene er ansvarlig for gjennomføring av dagen, men FAU må ta seg av pynting av skoleplassen.
Til kaféen må de ansvarlige sørge for å få låne en frys til is.

b) Skoletur

Det er søkt om midler til skoleturen fra Sparebanken Vest.  Vi får svar på søknaden i løpet av april.  Blir denne søknaden innvilget blir det tur til Lysøen eller Lyngheisenteret. 
Alternativt blir turen på Fløyen i regi av Tidsreiser (har vært benyttet tidligere).  De har også et alternativ ved dårlig vær, med å arrangere trolldomsakademi på skolen.  Pris vil i så fall bli 5.000.-.
Turen blir gjennomført i starten av juni.

Møtet avsluttet 20.10

Referent Vidar Staalesen