Gå tilbake til:
Du er her:
Forsinket utsendelse av SFO faktura
Faktura
Bilde: Asgeir

SFO Faktura - utsatt utsendelse

Det tas sikte på å få sendt ut augustfakturaen i uke 35, som er siste uken i august. Forfallsdato på fakturaen vil følgelig bli utsatt tilsvarende. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett holder i disse dager på med implementering av det nye fagsystemet Vigilo. Den opprinnelige planen var at all fakturering av egenbetaling inkl. matpenger for barnehage, SFO og Ungdomsfritidsordningen (UFO) skulle gjøres i det nye systemet fra sommeren av. Tekniske utfordringer i det nye systemet medfører imidlertid at faktureringen fortsatt må gjøres i det gamle systemet. Det har i den forbindelse oppstått en forsinkelse i prosessen med å sende ut egenbetalingsfakturaer for august 2019.