Gå tilbake til:
Du er her:
Idrettslek hver fredag for 2. & 3. trinn
Vikinghallen
Bilde: Asgeir Eide Olsen

SFO + Vikinghallen = Sant!

Hver fredag etter undervisningstidens slutt og i god tid før fredagskosen, er det idrettslek i Vikinghallen for de elevene på 2. og 3. trinn som har lyst til det.

I snart 20 år har Christi Krybbe Skoler og Vikinghallen samarbeidet om å lage et gratis tilbud i Idrettslek i SFO tiden. Tilbudet har i alle år vært veldig populært og etter et års opphold i fjor, så er vi nå i gang igjen. En viktig suksessfaktor har vært barnas selvbestemmelse. Det er ingen bindende påmelding og barna velger selv om de vil være med fra gang til gang. Fri utfoldelse i samspill med andre - på tjukkasmatter, i klatretau, med baller, på trampett og veldig mye annet. (Også er det lov med utestemme inne... Helt fantastisk på fredag etter en lang uke. ) 

For elevene på 1. og 4. trinn (4. klasse har lengre skoledag om fredagen) så blir det mer boltreplass på uteplassen på SFO når så mange fra 2. og 3. trinn er i Vikinghallen. Da åpner det seg nye muligheter for lek og aktivitet for dem også.