Gå tilbake til:
Du er her:

Om Flaktveit skole

Flaktveit skole er en barneskole beliggende i naturskjønne omgivelser på Flaktveit i Åsane. Skolen har hovedfokus på utdanning for bærekraftig utvikling og lesing. Vårt motto er "Mennesker i samhandling og vekst!"

Skolen har 430 elever og vel 50 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Elever og lærere er fordelt på tre avdelinger.

Skolen har blitt bygget i etapper fra 1985 og feiret sitt 25-års jubileum i 2010.

Med Flaktveitparken og Flaktveithallen i nærheten og kort vei til både uteskoleområde, Hjortlandsdalen og byfjellene har skolen et godt utgangspunkt for å gi elevene tilstrekkelig fysisk aktivitet i skolehverdagen. Vi er også med i Trivselsprogrammet, noe som øker den fysiske aktiviteten i midttimene og elevenes trivsel.

Skolen har de siste årene hatt og har fortsatt et spesielt fokus på lesing som den viktigste grunnleggende ferdigheten. Vi har utarbeidet egen leseplan og innført veiledet lesing som metode på de laveste trinnene. Vi jobber med å utvide dette til å gjelde flere trinn.

Flaktveit skole har utdanning for bærekraftig utvikling som et samlingspunkt for all undervisning og aktivitet. Vårt mål er å lære elevene å

  • forstå og ta vare på seg selv
  • forstå og ta vare på hverandre
  • forstå og ta vare på nærmiljøet
  • forstå og ta vare på naturen
  • forstå og ta vare på kloden
  • ta gode, bærekraftige beslutninger for fremtiden, i et demokratisk fellesskap

Vår grunnmur av praktisk og teoretisk tilnærming til bærekraftig utvikling har gjort at vi har blitt invidert til å foredra om skolen på konferanser i Odense, Kristiansand, Budva og Budapest og senest ved en klimakonferanse i Bergen, der også elever fra skolen viste frem teaterstykket "Ingen tid å miste", skrevet av en av skolens lærere.

Bergen kommune har også vedtatt at skolens system for avfallssortering med miljøpatrulje og basestasjoner skal være mal for alle skoler i Bergen.

Flaktveit skole har blitt tildelt grønt flagg for arbeidet for utdanning for bærekraftig utvikling og fikk for 2008 Hordaland fylkeskommunes miljøpris.

Fra 4. trinn organiseres noe av undervisningen i ukentlig praktisk kompetanse der elever får lære blant annet data, klatring, symaskinsbruk, energiformer osv.