Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt frå SFO

Frå 1.januar 2018 er det nokre endringar i skulefritidsordninga i Bergen kommune. Nedanfor finn du informasjon om desse.

Frå 1.januar er prisane for heildagsplass på SFO justert opp til 2550,- pr måned. I tillegg skal alle skulefritidsordningar no tilby matservering. Det blir automatisk fakturert 245,- pr mnd for denne matordninga.
Garnes SFO har hatt matordning i mange år, og endringa har derfor ingen praktisk betyding.

Det er også innført ei moglegheit for redusert foreldrebetaling for SFO plass. Dette gjeld for hushald med ei samla inntekt mindre enn 467500.
Søknad om redusert foreldrebetaling skjer elektronisk på skjema de finn her på heimesida.