Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Strategisk plan 2012-2016

Skolens strategiske plan bygger på kommunens "Plan for kvalitetsutvikling", og lokale behov og prioriteringer.

(26.09.2012)

Ordensregler

Bergen kommune har innført felles ordensregler for alle skolene i Bergen.

(07.01.2016)

Garnes skule er Olweus skule - Handlingsplan mot mobbing og antisosial åtferd

Vi på Garnes skule har forplikta oss til å følgje Dan Olweus sitt program mot mobbing og antisosial åtferd. Det betyr at vi skal arbeide aktivt for eit trygt og godt miljø.

(29.04.2013)