Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.

(05.09.2017)

Foreldremøter høsten 2017

For 8. trinnet blir det foreldremøte i gymsalen 5. september kl. 18.30. For 9. og 10. trinn blir det foreldremøte 06. september kl. 18.30. i gymsalen. Ved begge foreldremøtene blir det felles informasjon i gymsalen, før det blir videre møte i klasserommene.

(28.08.2017)

Presentasjon fra foreldremøte 25.04.17

Tirsdag 5. september kl. 18.30 blir det nytt foreldremøte i gymsalen for 8. trinnet.

(26.04.2017)

Natteravning 2017

(03.08.2017)

Sterk og Klar foreldretreff

Det blir samling for foreldre på 8.trinn onsdag 25.01.17, kl 18 i paviljongen.

(23.01.2017)

Jul med Askepott på Garnes ungdomsskole

I ny gymsal ble Jul med Askepott fremført 16-18 desember til glede for hele bygden.

(20.12.2016)

Skuleskyss 2017-18

Skuleskyssen er organisert av Skyss, og er for elevar som har rett på fri skyss. Sjå vedlegg for tidene på dei ulike haldeplassane.

(07.11.2017)

Ny nettstad om mobbing

Utdanningsdirektoratet har laga ein ny nettstad om mobbing. Her finn ein mykje bra stoff for born, unge og føresette med informasjon om mobbing og rettigheiter.

(30.06.2016)

Natteravning 2016

(02.08.2016)

Garnes ungdomsskole uke 14 og 15

Skolebygget er som kjent stengt i uke 14 og 15. Entreprenørene er i full gang med fjerning av tak i korridorer

(18.03.2016)

Oversikt over skolebygg torsdag 17. mars

Her skal elevene møte torsdag:

(16.03.2016)

Oversikt over skolebygg onsdag 16.mars

Oversikt over fremmøte onsdag 16.mars

(15.03.2016)

Oversikt over skolebygg tirsdag 15.03.16

Her ser dere hvor elevene skal møte på tirsdag:

(14.03.2016)

Oversikt over skolebygg mandag 14. mars

Her ser dere hvor elevene skal møte mandag.

(11.03.2016)

Videre planer for fjerning av asbest

Etter gjennomgang av bygget i dag, er det laget en plan for fjerning av all asbest. Det betyr at takplater i alle etasjer fjernes og erstattes med nye. Dette arbeidet vil vare fram til 15. april, og vi kan ta bygget i bruk fra mandag 18. april.

(11.03.2016)