Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.

(05.09.2017)

Skuleskyss 2017-18

Skuleskyssen er organisert av Skyss, og er for elevar som har rett på fri skyss. Sjå vedlegg for tidene på dei ulike haldeplassane.

(07.11.2017)

Foreldremøter høsten 2017

For 8. trinnet blir det foreldremøte i gymsalen 5. september kl. 18.30. For 9. og 10. trinn blir det foreldremøte 06. september kl. 18.30. i gymsalen. Ved begge foreldremøtene blir det felles informasjon i gymsalen, før det blir videre møte i klasserommene.

(28.08.2017)

Informasjonsmøte for foresatte til 8.trinn 2017-18

Møte vart halde 25.04.17, med godt frammøte. Vi ønsker alle velkommen igjen til hausten og ser fram til godt samarbeid.

(26.04.2017)

Presentasjon fra foreldremøte 25.04.17

Tirsdag 5. september kl. 18.30 blir det nytt foreldremøte i gymsalen for 8. trinnet.

(26.04.2017)

Ny nettstad om mobbing

Utdanningsdirektoratet har laga ein ny nettstad om mobbing. Her finn ein mykje bra stoff for born, unge og føresette med informasjon om mobbing og rettigheiter.

(30.06.2016)

NY MATVAREAVTALE I BARNEHAGE OG SKOLE

Prisene i skolenes kantine har steget i høst. Bakgrunnen for prisstigningen er ny innkjøpsavtale mellom Bergen kommune og Måkestad.For første gang stiller Bergen kommune krav om at maten som leveres til barnehager og skoler skal ha en sunn profil. Det kan byens barn nyte godt av fra barnehage- og skolestart i høst.

(15.10.2015)

KANTINEKORTET

Mandag 24.august innføres elektronisk betaling i skolens kantine. For å kjøpe noe i kantinen må alle ha et kantinekort. Kantinekortet deles ut på skolen, men alle må registrere seg på www.kantinekortet.no. Du kan lese mer om kantinekortet i vedlegget.

(08.09.2015)

Garnesprosjektet

Garnes ungdomsskule har ei gruppe elevar som har alternativ læringsarena.

(09.09.2011)