Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Evaluering av oppstart av nytt skuleår

Kvart år har vi fokus på det sosiale, samarbeid og vennskap på tvers av klassetrinn.

(21.09.2017)

Sjå kor fin læringsgrop vi har fått på veggen!

Alle elevar og tilsette er med i gropa, nokre på veg ned og andre på veg opp - akkurat som på ein vanleg dag.

(01.09.2017)

Trafikk til og frå skulen

Vi har mange barn som både går og sykler til og frå skulen.

(25.08.2017)

Nytt regelverk om skulemiljø

Fra 1. august 2017 er det vedtatt nytt regelverk om skulemiljø. Den nye lova skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevane har det trygt og godt på skulen.

(22.08.2017)

Ny rektor på Haugland skule

Renate Macpherson har sin siste arbeidsdag på Haugland skule 6. oktober.

(22.08.2017)

Første skuledag

God dag alle første klassingar og første klasseføresette- og alle de andre med føresette. Hjarteleg velkomen til Haugland skule. Det er alltid ein spanande dag for oss når dei nye første klassingane kjem og vi har gleda oss til å ta i mot dykk. Også tykkjer vi det er veldig kjekt å sjå att de andre elevar.

(16.08.2017)

Sangsamling før vinterferien på Haugland

Vinterferien er rett hjørnet og vi markerte med ein sangsamling i gymsalen.

(24.02.2017)

Si di meining om Haugland skule!

Føresette til alle barn i SFO og skule blir invitert til å bli med på ein brukerundersøkelse. I perioden 7.februar til 26. februar kan du sei di meining om forskjellige forhold ved skule- og SFO-tilbodet i Bergen.

(02.02.2017)

På jakt etter historiske spor

1. og 2. trinn på uteskule

(08.02.2017)

Klovneskrekk

1. og 2. trinn på teater

(30.01.2017)

Årsoppgåve SFO

Informasjon om årsoppgåve for SFO

(23.01.2017)

Strømbrudd på Haugland

I dag kom vi til ein mørklagd skule.

(11.01.2017)

Vi har ingen å miste!

På Hauglandsvegen frå Rivenes opp til skulen er det ikkje fortau. Vi har mange som går og syklar til og frå skulen.

(15.11.2016)

Til info

Vi ber om at elevar som ikkje går på SFO forlater skulen sitt område når skuledagen er slutt.

(21.10.2016)