Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Skule- og SFO-rute for Haugland skule 2015-16

Merk at skulen har gjort endringar i skule- og SFO-ruta i forhold til kommunen si skulerute; Vi har skule den 14. september og ettermiddagsskule med føresette (i tillegg til skule på dagtid)den 29. september. For disse to dagane blir det elevfri 21. og 22. desember.

(15.06.2015)

Sosial læreplan

Skulen har utarbeidd ein sosial læreplan, som er revidert august 2015. Planen er eit ledd i arbeidet for sosial kompetanse, trivsel, økt læring og mot mobbing.

(21.08.2015)