Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Referat frå FAU-møte

Referat frå møte 16. september 2014 er lagt til.

(25.09.2014)

Kontaktinformasjon til klassekontaktar og FAU på Haugland 2014-15

Her finn de oversikt over alle klassekontaktane og FAU-representantar, samt e-postadresse til FAU.

(25.09.2014)

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) si nettside inneheld informasjon for foreldre med barn i skulen, klassekontaktar og FAU.

(24.04.2014)

Referat frå møte i samarbeidsutvalet (SU)

7. april hadde Samarbeidsutvalet (SU) på Haugland sitt tredje møte dette skuleåret. Her finn de referat frå møtet og frå tidlegare møte i SU.

(22.04.2014)

Er det orden i avfallet på skulen?

Dette spørsmålet stilte elevrådet på elevrådsmøtet 28. november 2013. Dei sette opp nokre kriterium for korleis det burde sjå ut, og gjekk rundt i klasseromma og på personalrommet for å undersøkje korleis det sto til.

(29.11.2013)