Gå tilbake til:
Du er her:

Hule eiketrær

"Gammel som hule eiketrær" burde kanskje erstattet "gammel som Metusalem"? Direktoratet for miljøforvaltning, universitet i Bergen mm. har satt i gang en kartlegging av hule eiker og evt verning av disse.

Tirsdag 18, oktober var alle naturfaglærerne på skolen på kurs om registrering og verdien i gamle eiketrær. Et eiketre kan bli 1000 år gammelt. En hul eik er ca 200 år gammel. En gammel eik gir liv til mange arter, både dyr og planter, som ikke lever andre steder. Det er ikke sikkert vi har råd til og vet konsekvensene av at disse artene forsvinner. Gjennom Miljølære kan elever i Bergen kommune registrere gamle eiker i næromorådet som en del av en plan for å verne arter på rødlisten.