Gå tilbake til:
Du er her:

Hop ungdomsskole

Hop ungdomsskole en del av Hop oppveksttun. Skolen har fem-seks paralleller og tre-fire grupper tilrettelagt for elever med spesielle behov og en egen innføringsklasse for våre nye landsmenn. Skolen ligger vest for Nesttunveien mellom Hop og Nesttun.

Skoleåret 2016-2017 har vi ca 500 elever. Vi har 17 ordinære klasser med ca 28 elever i hver klasse, ca 15 elever i forsterket avdeling og vi har også en innføringsklasse med ca 20 elever med ca 10 ulike morsmål. I 1. etasje finner vi barnehagen med va 80 barn.

Skolen har følgende satsingsområder:skriving som grunnleggende ferdighet, et godt psykososialt miljø gjennom blant annet Olweusprogrammet og Dembra og på læring for framtid (se vedlegg). 

Skolen har kantine med muligheter for kjøp av mat for elever og ansatte. Her er også bemannet bibliotek som er åpent hele skoledagen og bibliotekar gir leksehjelp etter skoletid. Skolen har helsesøster ansatt på heltid som gir elever  hjelp med fysiske og psykiske små og store problemer.

Elevenes arbeidsår er delt inn i perioder på 2-6 uker med arbeidsplaner med klare kunnskapsmål. Vi har sterkt faglig fokus og forventer at elevene gjør sitt beste. Læring er hardt arbeid!

Vi ønsker at skolen skal være et godt sted å lære og å være for alle våre elever og ansatte.