Hordvik skole

Siste nytt

  • Hodeluskampanje

    Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10, det vil si uken 2. til 8. mars 2015. Helsevernenheten i Bergen kommune støtter dette forslaget. Hordvik skole deltar i kampanjen. Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelus-tilfeller over tid. Kampanjen gjennomføres ved at foresatte foretar lusesjekken helgen 6.-8. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes. Folkehelseinstituttet har laget en egen brosjyre om hodelus som følger vedlagt.

    Les mer (03.03.2015)

  • Bispevisitas og skolegudstjeneste (20.02.2015)
  • Månedsbrev for Januar - Sfo (29.01.2015)
  • Referat fra møte i FAU 13. jan. 2015 (22.01.2015)
  • Juleverksted for 1.-4.trinn (17.12.2014)

RSS - abonner Se alle nyheter

  • DEL PÅ:
Øvre skoleplass.

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene