Gå tilbake til:
Du er her:
Foreldremøte

Foreldremøter i sept. 2019

Det ble gjennomført foreldremøter 11. og 18. sept. 2019 for henholdsvis småtrinn og mellomtrinn, med godt fremmøte begge kvelder.

Begge kveldene startet med fellesmøte i gymsal, for så å gå videre til trinnmøter. På fellesmøtene deltok skolens helsesykepleier Renate Enes Alme. Hun informerte kort om skolehelsetjenesten og om TIBIR (tidlig innsats for barn i risikosonen), samt om gode rutiner og nettvett. Avdelingsleder og rektor informerte om innholdet i Fagfornyelsen, den nye læreplanen som blir gjeldende fra aug. 2020, samt om hvordan skolen forbereder seg til denne.

Vedlagt følger PP-presentasjonene fra fellesdel i gymsal.