Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstart av nytt skoleår - 1.skoledag torsdag 16.august

Bergen kommune har sendt ut et rundskriv (21/2018) som omhandler oppstart av skoleåret 2018-2019.

Kaland skole gjør et lite avvik fra dette rundskrivet grunnet skoleskyss. 

1.trinn starter 08.30 og slutter 11.00. 

2.-7.trinn starter 11.30 og slutter 14.00. 

Det blir skoleskyss hjem klokken 14.10 som vanlig. 

Mvh  

Rune Kristiansen, Rektor


Rundskrivet fra Bergen kommune ligger som vedlegg