Skoleregler

Foresatte og personale har ansvar for at elevene oppfatter reglene som klare og entydige. Barna skal oppleve skolereglene som klare grenser for orden og oppførsel på skolen og i annen skolesammenheng.

 

Det er vanskelig å lage regler og retningslinjer som kan regulere alle sider ved et barns adferd

 i sosiale sammenhenger. Dersom orden og adferd er i tråd med det som en tradisjonelt har oppfattet

 som god folkeskikk, vil ens orden og adferd ligge innenfor for det som kan tolereres.

Elevene må sette seg inn i andres situasjon og slik vurdere egen adferd mot denne.

I skolereglene er derfor kun de vanlige konfliktskapende områder kommentert eller

utdypet.

Gjennom den daglige virksomhet på skolen, vil lærerne/ansatte arbeide for at ordensreglene blir fulgt ved:

- Forebyggende arbeid

- Kontaktlærer vil gjennomgå reglene minst en gang i halvåret

- Personalet vil ved påtale av regelbrudd også gi begrunnelse for påtale         

- Adferd og «lek» som er vanskelig å vurdere i henhold til ordensreglene, vil bli

  diskutert i gruppene/klassene og i lærerforum

- Elevene blir rost når orden og adferd er god

- Foresatte vil bli holdt løpende orientert hvis en elev ikke klarer å følge reglene

  for orden og oppførsel.

- Elevene får være med på utarbeidelse av egne klasseregler.

Skolens ordensregler tar utgangspunkt i forskriftene til Bergen kommune.


  • DEL PÅ:
Referat fra SU-møtet 15.oktober 2015

Kontakt

Krokeide skole

Vis i kart

Stengt i juli.

Tlf: 53038300SFO:94530689

Telefontid: 07:30 - 16:30

E-post:
Krokeide.skole​Bergen.kommune.no

Rektor:
Mia Berger

Vis mer

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene