Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

SFO-info. April og mai 2019

Her finner dere SFO-info for månedene april og mai.

Vinterferien på SFO.

Her finner dere programmet for vinterferieuken på SFO.

SFO-info. Januar, februar og mars 2019.

Her finner dere SFO-info for månedene januar, februar og mars. Dere finner også påmelding til langdagene i forbindelse med vinterferien.

Li skole SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. trinn, og for elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Satsningsområdene for SFO er vennskap, lek og læring.

Rammeplan for SFO: "Sammen i vennskap, lek og læring"

1. februar 2018 ble det for første gang i Bergen kommune vedtatt en rammeplan for SFO. Hensikten med rammeplanen for SFO er å gi retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO.

SFO-info. Desember 2018

Her finner dere SFO-info for desember måned. Dere finner også påmelding til langdagene i forbindelse med juleferien.

Høstferie på SFO

Her finner dere programmet for høstferieuken på SFO.

SFO-info. September, oktober og november 2018

Her finner dere SFO-info for månedene september, oktober og november. Dere finner også påmelding til langdagene i forbindelse med høstferien.