Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

Langdager på SFO. Høstferien 2019.

Her finner dere programmet for høstferieuken på SFO.

SFO-INFO: September, oktober og november 2019

Her finner dere info for september, oktober og november måned. Påmeldingsskjema til langdagene i forbindelse med skolens høstferie ligger også her.

Til orientering

Vedrørende faktura for SFO.

SFO-info. August 2019

Her finner du info for august måned.

Li skole SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. trinn, og for elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn. Satsningsområdene for SFO er vennskap, lek og læring.

Rammeplan for SFO: "Sammen i vennskap, lek og læring"

1. februar 2018 ble det for første gang i Bergen kommune vedtatt en rammeplan for SFO. Hensikten med rammeplanen for SFO er å gi retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO.