Gå tilbake til:
Du er her:
Kartleggingsprøver
Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver

I uke 12-15 går vi inn i en periode med kartleggingsprøver på 1.-4. trinn. Kartleggingsprøvene hjelper skolen og lærerne med å finne elever som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

Kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter på 1.-4. trinn, er laget for å finne elever som trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir sett tidlig i skoleløpet slik at de får den tilretteleggingen de har behov for. Kartleggingsprøvene er dermed også et verktøy for å hindre at elever faller fra senere i opplæringsløpet. Vi vet at tidlig innsats virker!

Resultatene etter prøvene gir  informasjon om elever som er rundt eller under en definert bekymringsgrense.  Elevene som havner under bekymringsgrensen trenger ekstra tilrettelegging.

Kartleggingsprøvene i lesing på 1.-3. trinn og i regning på 2. trinn er obligatoriske. Vi gjennomfører begge disse prøvene for 1.-3. trinn. Kartleggingsprøve i engelsk er obligatorisk for 3. trinn. I tillegg er det bestemt at alle elever på 4. trinn i Bergen kommune, skal gjennomføre kartleggingsprøve i digitale ferdigheter.

Vi gjennomfører prøvene i uke 12-15. Nærmere informasjon vil stå på trinnets ukeplan.

Les mer om kartleggingsprøvene på UDIR sin hjemmeside:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/#datoer-for-provene