Gå tilbake til:
Du er her:

Til orientering

Vedrørende faktura for SFO.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett holder i disse dager på med implementering av det nye fagsystemet Vigilo. Det har i den forbindelse oppstått en forsinkelse i prosessen med å sende ut faktura for august 2019. Det tas sikte på å få sendt ut fakturaen i uke 35. Forfallsdato på fakturaen vil bli utsatt tilsvarende.