Gå tilbake til:
Du er her:

Liland skole- litt historikk

Det har vært skole på Liland fra ca.1880. Det gamle skolehuset står på andre siden av veien, men det er ombygd til bolighus.

Det neste skolebygget var plassert der Gamlebygget står i dag, men det ble revet da det "nye" huset ble bygget, omkring 1940.

Nytt skolehus kostet den gangen 300.000 kroner, mens utbygningen som ble gjennomført på midten av 1990-talet, hadde en kostnadsramme på 9,5 millioner kroner.

I det nåværende SFO - huset bodde det to lærerfamilier helt til Liland helselag  fikk leie det til barnehagen som de først hadde startet opp på klasserom nr. 4.  Nå  er skolehelsetjenesten i 2. etasje av det hvite huset, mens SFO har base i resten av huset. Vi har i tillegg en SFO- base på rom 9 og delvis rom 10. Vi har hatt SFO- ordning siden 1991 og skolen brukte i begynnelsen Liland  ungdomshus til SFO.

Paviljongen på andre sida av skoleplassen var ferdig i 1968, og den er senere påbygd med flere klasserom.

Det nyeste, røde bygget langs Lilandsvegen var i hovedsak tiltenkt 6-åringer, men nå har vi to vanlige klasserom i hver etasje der 1. og 2. trinn har klasserom. Bygget sto ferdig i 1995.  Våren 2001 fikk vi også nytt uværsskur midt på skoleplassen.

De siste årene er skolen blitt pusset opp og malt utvendig og en del dører og vinduer er skiftet. Vi har også fått nye ventilasjonsanlegg i Gamlebygget og i den eldste del av paviljongen. Skolen fremstår nå pen og ryddig.

Liland skole hadde 492 elever ved tusenårsskiftet, men elevtallet har minket for hvert år i det siste. I følge prognosene går vi nå inn i en periode med stabile tall, skoleåret 2016/2017 vil vi være i overkant av 280 elever og totalt 36 ansatte.

SFO har idag ca.120 elever ved skolestart og er åpen fra kl. 7.30 til 16.30 alle skoledager og i tillegg 30 dager med skolefri.

Audhild Kjeilen er SFO-avdelingsleder, Ingjerd Wergeland er kontorfullmektig, Arne Hjortland og Ebbe Klyve er avdelingsledere i skolen og Gunn Ytre-Arne er rektor.