Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Helsesøster og skulelege

Ny oppdatert plan finn du i menyen til venstre under Skolehelsetjeneste.

(10.01.2018)

Sjølvtillit og sjølvbilete på timeplanen

Vi på Lone skule tek konsekvensen av at mange unge har låg sjølvtillit og eit sjølvbilete som så absolutt kunne vore betre. Psykologen vår, Kristina Stokken, har starta kurs for dei eldste elevane.

(26.11.2017)

Tenning av julegran

Måndag 27. november kl 17:45-18:45

(20.11.2017)

Små korte nettkurs - også for foreldre.

Gjelder CD-ORD og IntoWords. Bergensskolen har lese- og skrivestøtte for absolutt alle - også i språkene engelsk, tysk, fransk og spansk. Se lenker til itslearning og MVNORDIC

(19.09.2017)

Forskersesongen er i gang!

Nå er høstens kurs fra Forskerfabrikken klare for påmelding!

(19.09.2017)

Lone klar for sykkel-VM

Skulen er pynta til fest. 6. trinn har fått i oppdrag å laga ei utstilling i samband med sykkel-VM. At vi er fadderskule for det Belgiske landslaget kjem tydeleg fram. Sjå biletserie.

(13.09.2017)

Oppgåver for alle foreldre, klassekontaktar og FAU-medlemmer.

FAU har laga ei oversikt over det ein meiner er viktige oppgåver for foreldra. Med det håpar FAU at det skal bli lettare å vera foreldre. Dette gjeld særleg i høve til kva som blir forventa at ein bidrar med for å få til eit godt skulemiljø/klassemiljø.

(13.09.2017)

Tips til 1. klasseforeldre

Det finst mange gode råd til foreldre. Ein kan faktisk bli bombardert av gode råd både frå skulen og andre. Då er det ikkje lett å vera foreldre og vita kva ein skal prioritera. Nokre råd er likevel meir verdifulle enn andre.

(16.08.2017)

Lone er godt i gang med PALS

Lone skule har starta med PALS. Fredag 2. juni hadde vi kickoff i Lonehallen og fest i klassane etterpå. På skuleplassen laga me ordet PALS. Sjå biletet. Det er sikkert framleis mange foreldre som lurer på kva dette er.

(06.06.2017)

Info om natteravnene på Lone

I møte med de lokale natteravnene har vi blitt enige om å gå ut med litt ny informasjon til foreldre på Lone skule.

(23.03.2017)

Si din mening om Lone skule

Foresatte til alle barn i SFO og skole blir invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. I perioden 7.februar til 26. februar kan du si din mening om forskjellige forhold ved skole- og SFO-tilbudet i Bergen.

(10.02.2017)

Samarbeidsprisen til elever fra Lone

Lone skoles FirstLegoLeague-lag, deltok nylig i en konkurranse i Bergen og ble belønnet med samarbeidsprisen.

(20.11.2016)

Tryggere skolevei

Vi er alle opptatt av at barna våre skal ha en trygg skolevei og et sikkert område de kan ferdes på ved skolen. FAU- Lone Skole vil sammen med rektor ved Lone Skole oppfordre til minst mulig trafikk rundt skolens område. Dette vil også tvinge seg fram nå som det er vedtatt i bystyret at alle skoler i Bergen skal ha en «Hjertesone» innen 2019.

(03.11.2016)

Natteravnene Arna

Natteravnene Arna er ei nystarta natteravn-gruppe. Gruppa vil ha hovedfokus på området rundt Lone.

(27.09.2016)

Skulerute

Skulerute i kalenderutgåve for skuleåret 17-18 finn du også under Skolens planer og under SFO.

(04.09.2017)