Gå tilbake til:
Du er her:

Små korte nettkurs - også for foreldre.

Gjelder CD-ORD og IntoWords. Bergensskolen har lese- og skrivestøtte for absolutt alle - også i språkene engelsk, tysk, fransk og spansk. Se lenker til itslearning og MVNORDIC

I programmene ligger store, omfattende ordbøker med lyd og forklaringer.

I programmene ligger ordforslag.

I programmene ligger mulighetene til å få alt du har på skjermen opplest.

I programmet CD-ORD ligger mulighet for å skanne tekst fra pdf og bilde til word.

I programmet IntoWords ligger mange skriverammer  for elever opp til 10. trinn (kommer også i CD-ORD)

Bruk CD-ORD (installeres på pc) og IntoWords (på nett med FEIDE) med alle elevene.