Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Skulerute

Skulerute i kalenderutgåve for skuleåret 17-18 finn du også under Skolens planer og under SFO.

(04.09.2017)

Inndeling av skuledagen. NY frå og med 2016-2017

Her kan du finna detaljar om når dei enkelte timane byrjar eller sluttar. Friminutta viser også i denne oversikta.

(04.08.2016)

Presentasjon frå foreldremøtet 17. mars

Foreldremøtet for 1.-4 trinn vart avvikla 17. mars. Tema var blant anna nettvett og dataspill.

(18.03.2015)

Nye ordensreglar

Bergen kommune har utarbeidd felles ordensreglar for alle skulane. I tillegg finn du også nokre lokale reglar her.

(13.08.2014)

Tiltaksplan mot mobbing

Her finn du Lone skule sin tiltaksplan mot mobbing. Vi arbeider etter prinsippa i Zero-programmet.

(13.08.2014)