Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Oppgåver for alle foreldre, klassekontaktar og FAU-medlemmer.

FAU har laga ei oversikt over det ein meiner er viktige oppgåver for foreldra. Med det håpar FAU at det skal bli lettare å vera foreldre. Dette gjeld særleg i høve til kva som blir forventa at ein bidrar med for å få til eit godt skulemiljø/klassemiljø.

(13.09.2017)

Referat møe i FAU

Referat frå møtet 9. januar 2017 finn du på denne sida ved å trykke på "Les mer"

(10.01.2017)

FAU

Her finn du nyttig informasjon om FAU. FAU er opptekne av eit trygt og godt skule-og oppvekstmiljø på Lone.

(17.02.2017)

FUG

Foreldreutvalet For Grunnopplæringa.

(02.02.2016)