Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Viktig informasjon vedrørende endring av veilederne 29.05.20.

I forbindelse med endringer i veilederne blir det fra 2.6 endringer beredskapsnivå, og elevene skal tilbake i sine vanlige klasser.

Forberedelse til skolestart for høstens førsteklassinger

Skolene i Fyllingsdalen bydel har i samråd med skoleledelsen i Bergen kommune besluttet at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre førskoledager som vanlig. Dette av hensyn til smittevern.

Hurra for 17. mai

Gratulerer med nasjonaldagen!

Informasjon om skolestart for mellomtrinnet

Fra tirsdag 12. mai åpner skolen igjen for 7. trinn. 6.trinn begynner fra torsdag 14. mai og 5. trinn fra fredag 15. mai. Noen elever må fremdeles belage seg på hjemmeskole noen dager i uken.

Til foreldre og foresatte – skoleåpning fra 12. mai

Fra tirsdag 12. mai åpner skolene gradvis for å ta i mot elever fra 5.-7. trinn.

I dag startet skolen opp igjen for elevene på 1.-4. trinn

I klasserom og på skoleplassen kan man høre latter og se glade elever sammen med medelever og ansatte. Det varmer et rektorhjerte.

Brev til foresatte fra smittevernoverlegen i Bergen kommune

Smittevernoverlege i Bergen kommune, Karina Koller Løland, har utarbeidet et informasjonsbrev til foresatte vedr. gjenåpning av skole og SFO.

Forberedelser til åpning 27. april

I går kom veilederen for skole. Her på skolen gjør vi alt klart, slik at vi sørger for at alt er klart når elevene fra 1.-4. trinn kommer den 27.april. Å sende barnet på skolen skal være trygt.

Til elever, foreldre og foresatte

Da er helgen her. Siste barn er hentet fra omsorgstilbudet. Skolen er nesten helt tom. Utenom rektor og avdelingsleder Henrik er det bare noen malere som holder på å male i gymnastikksalen.