Gå tilbake til:
Du er her:

Løvås oppveksttun skole har fått ny postadresse og epostadresse

Bergen kommune er i gang med en stor digital satsing. Dette gjelder også for skoler og barnehager.

Endringer som dere hjemme vil merke er at en stor del av den personsensitive informasjonen som vi tidligere har sendt via post nå vil komme via Altinn / Digipost (dette gjelder f.eks. handlingsplaner om skolemiljø, IOP-er, referat fra møte eller svar på søknad om fri).

Da all informasjon skal legges inn digitalt får skolen ny postadresse og e-postadresse. Det er viktig at dere benytter den nye adressen når det skal sende personsensitiv informasjon til skolen som mottaker. Husk å ha med skolens navn i epost-emnefelt / brev-overskrift. Vanlige beskjeder til lærer og sfo går som før.

Dere finner kontaktinformasjonen til skolen her https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/lovas-oppveksttun-skole/?vis=kontakt

Hvis dere vil lese mer om Bergen kommunes satsing på digitale løsninger kan dere klikke på denne lenken: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/publikasjoner/301/9887/article-156845

Løvås oppveksttun skole har fått ny postadresse og epostadresse bilde
null