Gå tilbake til:
Du er her:

Til foresatte på Løvås oppveksttun

Da har jeg hatt mine første to uker på «tunet», og kan allerede nå si at her er det godt å være. Alle, både små og store har tatt godt imot meg.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For meg som rektor blir det derfor viktig å fortsette å holde et høyt fokus på arbeidet rundt elevenes psykososiale skolemiljø. Dette skal skje i samarbeid med skolens ansatte, elever og foresatte.

Som rektor ønsker jeg et godt samarbeid med dere som foresatte, både gjennom FAU og direkte med deg som foresatt. Jeg håper at du tar kontakt dersom det er ting du lurer på eller trenger informasjon om.

Nils-Einar Johansen
rektor