Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til nytt skoleår

Vi vil med dette ønske elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår på Løvås oppveksttun.

Vi gleder oss til et nytt år med fokus på faglig og sosial læring. Vi skal jobbe sammen for å lykkes i det viktige arbeidet!

Hovedsatsingsområder
 

 1. Sammen for kvalitet- læring
  Overordnet målsetting for skolene i Bergen kommune er at elevene skal bli målrettet, aktive og medvirkende i forhold til egen læringsprosess. I dette arbeidet vil vi ha stort fokus på bruk av læringspartner og læresamtalen på alle trinn. Elevene skal øve seg på å snakke om og reflektere rundt egen læring.

  De ansatte ved skolen skal dette året også jobbe med å forberede seg til ny læreplan som trer i kraft fra høsten 2020.
  Årshjul
   
   

   

 2. PALS
  Løvås oppveksttun bruker PALS- modellen i regi av Atferdsenteret i arbeidet med å utvikle elevene sin sosiale kompetanse. Som PALS- skole har vi forventninger om at alle viser ansvar, respekt og omsorg for hverandre. Skolen har i år nytt årshjul for arbeid med sosial kompetanse på alle trinn.

   

Trivselsleder

Skolen fortsetter med Trivselsleder for 1.-7. trinn også dette året. Trivselsleder sine viktigste mål er å fremme mer variert lek og aktivitet i storefri, samt legge til rette for at elevene skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner. Ønsker du å lese mer om Trivselsleder? Logg deg inn her.

Endring i skolens lederteam

Jeg skal som kjent begynne i ny jobb som rektor ved Mjølkeråen skole i Åsane. Jeg begynner i ny jobb 1. oktober. Prosessen med å rekruttere ny rektor på Løvås er godt i gang. Dere får nærmere informasjon når ny rektor er ansatt.

Foreldremøte

Det blir foreldremøte for alle trinn, onsdag 11. september. Innkalling på eget skriv.

Skolerute 19/20

Skoleruten for Løvås oppveksttun finner du på hjemmesiden vår som du finner her.

Ordensregler

Bergen kommune har felles kommunalt ordensreglement for grunnskolene i Bergen. Det ligger også på skolens hjemmeside, og elevene får det med seg som ranselpost. Elevene får også med seg avtale for bruk av digitale nett i bergensskolen. Vi ber om at alle foresatte gjennomgår disse med barna og signerer på at det er gjennomgått. For elever på 1. og 2. trinn holder det at foresatte signerer.

Nettside

På skolens nettside legger vi ut informasjon fortløpende. Der vil dere også finne ukeplaner, ordensregler, informasjonsskriv, m.m, samt kontaktinformasjon for alle ansatte på skolen.

Skolevei og trafikk

Elever bør i størst mulig grad gå til skolen. Dette er en oppfordring fra oss som skole og Helsedirektoratet.

Vi minner om at ingen skal kjøre inn på skolens område mellom kl. 0730- 1630 uten tillatelse fra skolen. Henting eller levering av elever gjøres i Nebbeveien ved erstatningsskolen.

Vi ønsker elever og foresatte lykke til med et nytt skoleår!

Vennlig hilsen
Lars Jørgen Pedersen
Rektor