Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjeneste

Hodelus/head lice

Her finner du informasjon om hva lus er, hvordan man behandler lus og hvordan man unngår lus. Here you can find information about what head lice are, how to treat head lice and how to avoid head lice.

Skolehelsetjenesten ved Løvås oppveksttun

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme elevene sin helse, fysisk, psykisk og sosialt.