Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Referat fra FAU-møter 2018 - 2019

Her legger årets referater ut fortløpende.

Presentasjon av FAU-medlemmene 2018 -2019

Vedlagt bilder og kontaktinformasjon til medlemmene i FAU 2018 - 2019

Årsberetning fra FAU for 2017 - 2018

Vedlagt årsberetning fra FAU for skoleåret 2017-18.

Referat fra FAU-møter 2017 - 2018

Her legges møtereferatene ut fortløpende.

Referater fra FAU-møter 2016-2017

Her legges referatene fortløpende.