Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

Påmelding til langdager på SFO i desember 2019

Påmeldingsfrist fredag 6. desember 2019

Aktivitetsplan for førjulstiden på SFO

Fra uke 47 har vi jul som tema på SFO. Se vedlagt plan for november og desember måned.

Aktivitetsplan for høstferien 7. - 11. oktober 2019

Aktivitetsplanen er delt ut til de som har meldt seg på i høstferien. Vi ser frem til en fin uke sammen.

Forsinkelser i utsending av faktura for SFO plass

Til orientering. Vi beklager at det i september er meldt om forsinkelse i utsending av faktura for SFO plass.

Påmelding langdager høstferien 7.-11. oktober 2019

Påmeldingsfrist fredag 20. september 2019

Søknad om redusert betaling

Søknadskjema finner du på Bergen kommunes nettsider: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/ grunnskole/skolefritidsordning/redusert-pris-for-sfo

Augustbrev 2019

Info fra SFO i august 2019