Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om redusert betaling

Søknadskjema finner du på Bergen kommunes nettsider: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/ grunnskole/skolefritidsordning/redusert-pris-for-sfo