Gå tilbake til:
Du er her:

9. og 10. trinn på teater

I forrige uke var 9. og 10. trinn på Den Nationale Scene og så forestillingen «Skipet de Zee Ploeg

Handlingen i stykket er basert på en sann historie. For 200 år siden havarerte et skip utenfor Bergen. Skipet var fullastet med emigranter, på vei fra et sultherjet Tyskland til Amerika, i håp om en bedre fremtid der. De umenneskelige forholdene om bord på skipet ble skildret, samt hvordan Bergen skulle ta hånd om emigrantene.

Havariet skapte stor stå hei i Bergen. Byen hadde ca 17.000 innbyggere, stor arbeidsløshet og en bunnskrapt bykasse. En kan dra paralleller til dagens flyktningesituasjon i Europa.

Vi er glade for at vi fikk muligheten til å ta med elevene våre på dette flotte og mektige stykke, som gjorde sterkt inntrykk på elever og lærere.