Gå tilbake til:
Du er her:

Adinadag på ungdomstrinnet

Torsdag 25.april legger ungdomstrinnet det tradisjonelle skolearbeidet til side, retter blikket utover i solidaritetsarbeid og arrangerer Adinadag til inntekt for Adina Stiftelsen sitt arbeid.

Vi ønsker med denne dagen å vekke elevenes internasjonale bevissthet og til å være med å ta et globalt ansvar. Ungdomstrinnet på Mjølkeråen ønsker å skape engasjerte elever, som gjennom arbeidet også lærer å ta et sosialt ansvar!

Tirsdag 23.april får vi besøk av Hilde Sandnes fra Adina. Hun vil oppdatere oss om prosjektene vi støtter i Romania og Uganda. Elevrådsleder vil holde appell, og andre elever vil bidra med musikalske innslag.

Skolen ønsker alle elevene lykke til med gjennomføringen av Adinadagen.