Gå tilbake til:
Du er her:

Info til årets nye 8. trinns elever og deres foresatte

Velkommen til ungdomstrinnet ved Mjølkeråen skole.

Vedlagt skriv med diverse informasjon om lærer og organiseringen av skoledagen. Dette skrivet ble også delt ut til elevene første skoledagen.