SFO på Nordnes skole

SFO-tilbud er til alle barn som går i 1-4 trinn, og elever med særskilte behov og lærevansker 5-10 trinn. På Nordnes skole har vi dette året totalt 130 elever som går i SFO. 28 av elevene er barn med særskilte behov og lærevansker. SFO har lokaler i første og andre etasje. Vi har sambruk av rom med skolens klasserom, i tillegg til gruppene. Vi har Sfo-kjøkken i første etasje, der morgen-SFO er. Vi disponerer også samtlige aktivitetsrom på skolen (gym, musikk, sløyd, filmrom m.fl.). Flere av de barna med særskilte behov og lærevansker benytter klasserommene sine også i SFO tiden, hvor det er tilrettelagt for deres aktivitets- og primær behov. Nærmiljøet blir flittig brukt til turer, men også Bergen sentrum med severdigheter.

Åpningstider:

Hel plass: Skoledager og SFO-dager  07.30-16.30

Redusert plass med morgenåpning: Skoledager 07.30-14.30, SFO-dager 09.00-14.30

Redusert plass uten morgenåpning: Skoledager fra skoleslutt til 15.30, SFO-dager 10.00-15.30

Morgenåpning: Skoledager 07.30-08.30, SFO-dager: intet tilbud

Dagplass: Kun ved akutte behov, f.eks sykdom   

 

Årlige åpningstider:

SFO er åpent 11 måneder i året med unntak av 5 planleggingsdager. SFO holder stengt i juli måned, og det er  egen skolerute for SFO - se skoleruten under planer for Nordnes skole.

 

SFO har eget kontor i 1 etg. i tilknytning til Trollsalen.Tlf nr: 53 03 81 05. Skolen har tlf:  5553 03 81 00. 

Hvert av trinnene har egne telefonnr:

1.  trinn: 40923721

2.  trinn: 40923720

3.  trinn: 94525288

4.  trinn: 94525289

 

Bemanning:

Nordnes SFO er bemannet med en avdelingsleder SFO, tre gruppeledere, fagarbeidere og assistenter etter vedtatt bemanningsnorm.

 

Med vennlig hilsen

Cathrine Gudim Bygnes

Avd.leder SFO

Tlf: 55 57 74 22, cathrine.bygnes@bergen.kommune.no

 


  • DEL PÅ:
Nordnes skole...e' helt konge!

Kontakt

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene