Olsvik skole

Siste nytt

  • Ungdata-undersøkelsen i Bergen 2017

    På oppdrag fra Bergen kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus ? region vest Bergen (KoRus Vest Bergen) en kart¬legging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørre¬skjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 12 - 14, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen. Kartleggingen gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Tilsvarende under-søkelser gjennomføres en rekke steder i landet.

    Les mer (08.03.2017)

  • Si din mening om Olsvik skole (15.02.2017)
  • Invitasjon til Bruk Hue (15.02.2017)
  • Påmelding til SFO i vinterferien (31.01.2017)
  • Olsvik skolekorps ønsker nye medlemmer velkommen (09.01.2017)

RSS - abonner Se alle nyheter

  • DEL PÅ:
Olsvik skole

Kontakt

Olsvik skole

Vis i kart

Åpningstid: 08:00 - 15:30

Tlf: 53034600

Telefontid: 08:00 - 15:30

E-post:
olsvik.skole​bergen.kommune.no

Rektor:
Rune Golf

Vis mer

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene