Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

Påmelding SFO høstferien

Her er link til påmelding i høstferien.

Informasjonsbrosjyre SFO

Her kan du lese om innhold og rammer for SFO på Olsvik skole.

Redusert foreldrebetaling

Har du samlet inntekt i husholdning på under 467 500 kroner kan du søke om redusert foreldrebetaling på SFO. Se vedlagte plakat for mer informasjon.