Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om søknad for sletting av fravær

Foresatte kan søke om sletting av fravær på elevens vitnemål med hjemmel i forskrift til Opplæringslova, § 3-41.

Søknad om fratrekk av fravær på vintemålet, samt informasjon om lover og retningslinjer finnes her: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/permisjon-og-fritak/soknad-om-sletting-av-fravar-pa-vitnemal

Søknadsfrist for 10.trinn skoleåret 2019/2020 er 07.06.2020

For 8. og 9.trinn behandler vi søknader fortløpende hele året. Ved slutten av hvert skoleår prioriteres vitnemålselevene, det kan derfor være noe lenger behandlingtid for 8. og 9.trinn. 

En presisering fra skolen:

  • Foresatte er selv ansvarlig for å sende inn søknad om sletting av fravær til angitt frist. 
  • Det kan bare søkes om sletting av hele dager.
  • Foresatte er selv ansvarlig for nødvendig dokumentasjon. Hvis det søkes om fratrekk på bakgrunn av kronisk sykdom/funksjonshemming, må dette være presisert i en legeerklæring. 
  • Det må fremkomme av søknaden hvis foresatte ønsker at årsak til resterende fravær skal føres som vedlegg til vitnemålet. Det vil ikke presiseres eventuelle diagnoser i et slikt vedlegg.
  • Søknad sendes til https://www.bergen.kommune.no/RUUViewer/1201/BK202-Skole-kontaktskjema