Rolland skole

Siste nytt

  • Her kan dere se resultater etter Brukerundersøkelsen 2016

    For andre året på rad har foresatte til alle barn i de private og kommunale barnehagene, SFO og skolene, blitt invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. De har sagt sin mening om forskjellige forhold ved barnehage-, skole- og SFO-tilbudet.Foresatte til omkring 45.000 barn har hatt anledning til å svare på den elektroniske undersøkelsen som ble gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016. På barnehageundersøkelsen har 10.040 foresatte deltatt, som gir en svarprosent på 66 prosent. På undersøkelsen om skole har 13.752 foresatte deltatt, som gir en svarprosent på 48 prosent. - Resultatene fra undersøkelsen skal brukes av den enkelte barnehage, barnehageeier, skole og skoleeier i kvalitetsutviklingsarbeidet. Samtidig er det viktig å understreke at foreldreundersøkelsen er en av flere undersøkelser og fortellinger som sier noe om kvaliteten i barnehage og skolen, sier byråd for barnehage skole og idrett Pål Hafstad Thorsen. Undersøkelsen skal gjennomføres årlig frem til 2020, som gjør det mulig å følge foreldrenes tilbakemelding over tid.

    Les mer (20.04.2016)

  • Planleggingsdager torsdag 14. og fredag15.april 2016 (12.04.2016)
  • Fløyen, karneval og påskeharens rebus (06.04.2016)
  • REALFAGSDAG (18.03.2016)
  • Sangsamling 17.03.16 (18.03.2016)

RSS - abonner Se alle nyheter

  • DEL PÅ:
Bilde av Rolland skole

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene