Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Plan for arbeidet med sosial kompetanse og det psykososiale læringsmiljøet og tiltaksplan mot mobbing

Vår visjon: Sammen tar vi ansvar for miljø og læring

(12.01.2018)

Satsingsområder 2016-17

Bergen kommune har utarbeidet Kvalitetsutviklingsplan for kommende fireårsperiode 2016-2020: «Sammen for kvalitet - Læring». I tråd med innholdet i denne planen, er Rolland skoles satsingsområde dette skoleåret «Læring for framtiden».

(16.11.2016)

Skolerute 2016-2017

Klikk på filvedlegg for å laste ned Rollands skolerute!

(14.11.2016)

Satsingsområder på Rolland skole 2015-2016

Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og sosial kompetanse er våre satsingsområder dette skoleåret. I vedlagte filer kan du se presentasjonene fra foreldremøtet i Rollandshallen.

(23.10.2015)

Ordensreglement, Plan for sosial kompetanse og Handlingsplan mot mobbing

Her kan du finne informasjon om hvordan skolen arbeider med sosial kompetanse, skolens ordensreglement og vår tiltaksplan mot mobbing.

(08.10.2015)

Fortsatt satsing på Leselos og lesing som grunnleggende ferdighet

Rolland skole satser videre på Leselos. Vi arbeider systematisk med ulike delferdigheter som er nødvendig å mestre i møte med ulike typer tekster, papirbaserte og tekst på skjerm. Å bli en god og selvstendig leser handler også om å kunne orientere seg og delta aktivt i samfunnet.

(18.09.2014)

Mot lysere tider på Rolland skole?

Viktig informasjon om våre skolebygg

(27.02.2014)