Gå tilbake til:
Du er her:

FAU ved Rolland skole

FAU 2018-19 er i gang med sitt arbeid.

FAU er en viktig samarbeidspartner for skolen. FAU-kontaktene fra hver klasse danner skolens FAU. 

Ved Rolland skole har FAU denen høsten tatt initiativ til felles temamøte i gymsalen om den digitaliserte oppveksten, gjennom besøk fra Barnevakten.

Dette følges opp i klassene på 5.-7. trinn torsdag 08.11.


FAU er igang med sine månedlige møter. Referat fra disse møtene og andre oppdateringer fra FAU, finner du ved å klikke på lenken "Råd og Utvalg"