Gå tilbake til:
Du er her:

Fellesaktiviteter i desember

Desember måned nærmer seg, og som vanlig sender skolen hjem et informasjonsskriv om fellesaktivitetene den måneden.

I desember måned legger vi til rette for fellesaktiviteter for alle elevene våre. 

Alle får et informasjonsskriv om dette hvor begrunnelse og mål for aktivitetene blir klargjort. Det er lagt opp til at alle elevene skal få et likeverdig tilbud. 

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål til dette.

NB! Viktig at alle returnere svarslipp nederst på skrivet.

Kopi av skrivet finner du her.

Vedlegg