Gå tilbake til:
Du er her:

Mobbeombud i Hordaland

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage - og skolemiljø.

Fra august 2018 er Mobbeombudet i Hordaland et tilbud til alle barn og unge (og deres foresatte) som opplever å ikke ha det bra på skolen eller i barnehagen.

Mobbeombudet i Hordaland heter Mari-Kristine Morberg. Hun veileder i saker som handler om psykososialt miljø, barnets rettigheter og hvordan du kan gå frem om du ikke har det bra.Alle kan ta kontakt med mobbeombudet, for eksempel på telefon 404 01 557. Du kan også følge ombudet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet.

 

Du kan lese mer om ombudet og hva hun kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod

Mobbeombud i Hordaland bilde
 
null