Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er på Rothaugen skole mandag til torsdag. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt.

Helsesøster Jorunn Mjølhus
Skolelege Tore R. Stakkevold etter avtale med helsesøster

Telefon: 94522173\555640278

jorunnsynnove.mjolhus@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenesten er til stede på skolen mandag til fredag. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt.

Skolehelsetjenesten skal sammen med eleven, foresatte og skolen samarbeide for å fremme helse og trivsel. Skolehelsetjenesten er med i skolens sos.ped-team sammen med skolen og PPT. Vi har taushetsplikt, men samarbeider med andre instanser etter samtykke fra foreldre og barn.


Vi kan tilby:
- Noen å snakke med
- Helsesamtaler og veiledning
- Henvisning og samarbeid med andre etater
- Vaksinasjon
- Prevensjonsveiledning


 

PLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN VED ROTHAUGEN SKOLE

8. klasse : Målrettet helseundersøkelsene av alle elever med vekt og høydemåling .Gruppe og individuelt

9.klasse : Helseopplysning om sex og samliv om våren etter avtale med kontaktlærer

10.klasse : Vaksinasjon mot poliomyelitt. Utedeling av vaksinasjonskort

Alle nye elever blir innkalt til samtale

Det er åpen dør hos oss for elever , foresatte og lærere.

 


  • DEL PÅ:
Rothaugen 17.mai 2009 (foto tatt av Ole Pedersen)

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene