Skolehelsetjenesten på Rothaugen skole 2014-2015

Helsesøster Jorunn Mjølhus til stede alle dager unntatt tirsdag.

Skolelege Tore Stakkevold  tilstede onsdager 12-15.

 

Telefon : 94522173

Mail : jorunnSynnove.Mjolhus@bergen.kommune.no

 

Psykolog Elisabeth Aasen - Engen Helsestasjon- Henvisning via Helsesøster

Fysioterapaut - Henvisning via helsesøster

Program

8. klasse :

Kort presentasjon  av skolehelsetjenesten for  elevene i 8. klasse i  august- september etter avtale  med lærere.

Helseundersøkelse av alle elevene individuelt i  samarbeid med lærerne ( hele skoleåret)

9 . klasse :

Seksualundervisning etter avtale med lærerne i naturfag ( januar- februar)

10.klasse :

Vaksinasjon :  November- Desember.  Avtales med kontaktlærere på 10. trinn

Alle nye elever blir innkalt til helsesøster

Helsesøster er medlem av skolen sosialpedagogiske team.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever, foreldre  og lærere. Velkommen til å ta kontakt .


  • DEL PÅ:
Rothaugen 17.mai 2009 (foto tatt av Ole Pedersen)

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene