Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten på Rothaugen skole 2015 - 2016

Litt om skolehelsetjenesten

Helsesøster Jorunn Mjølhus er til stede alle dager.
Skolelege Tore Stakkevold er tilstede onsdager i partallsuker.
 
Telefon : 94522173
Mail : jorunnSynnove.Mjolhus@bergen.kommune.no
 
Psykolog Elisabeth Aasen - Engen Helsestasjon- Henvisning via Helsesøster
Fysioterapaut - Henvisning via helsesøster

Program
8. klasse :
Kort presentasjon  av skolehelsetjenesten for  elevene i 8. klasse i  august- september etter avtale  med lærere.
Helseundersøkelse av alle elevene individuelt i  samarbeid med lærerne ( hele skoleåret)

9 . klasse :
Seksualundervisning etter avtale med lærerne i naturfag ( januar- februar)

10.klasse :
Vaksinasjon :  November- Desember.  Avtales med kontaktlærere på 10. trinn

Alle nye elever blir innkalt til helsesøster
Helsesøster er medlem av skolen sosialpedagogiske team.
Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever, foreldre  og lærere.

Velkommen til å ta kontakt .