Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten på Rothaugen skole 2019 - 2020

Skolehelsetjenesten ved Rothaugen skole består av helsesøster og psykolog

Helsesøster   Jorunn Mjølhus er til stede alle dager
Helsesøster   Anette Kjølstad mandager
Psykolog      Kristin Sjåfjell tirsdag og fredag
Skolelege     Det er for tiden ikke skolelege 

Telefon til skolehelsetjenesten : 94522173
Mail : jorunnSynnove.Mjolhus@bergen.kommune.no

Plan for skolehelsetjeneste ved Rothaugen skole 2019-2020

8. klasse :
Kort presentasjon  av skolehelsetjenesten for  elevene i 8. klasse i starten av skoleåret.

Helseundersøkelse av alle elevene individuellt. Undesøkelsen omfatter vekt og høydemåling og individuell tilpasset veiledning . Gjennomføres primært av helsesøster. Elever som har behov for det vil få tilbud om kontakt med skolelege.

9 . klasse :
Seksualundervisning i samarbeid med skolen ( uke 6)

10.klasse :
Vaksinasjon mot stivkrampe, kikhoste , difteri og Polio(DTP-Polio).

Alle nye elever blir innkalt til helsesøster.

Alle elever i innføringsklassen blir innkalt til helsesøster og skolelege 

Åpen dør for alle elever

Skolehelsetjenesten er medlem av skolens tverrfaglige team.
Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for elever, foreldre og lærere.

Velkommen til å ta kontakt .

Helsestasjon for ungdom i Bergenhus og Årstad bydel :

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/helsestasjon-for-ungdom-og-studenter-ved-engenhelsestasjon