Skeie skole

  • DEL PÅ:
Skolelogo
The request to this fragment failed.

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima.
Les om arbeidet med å utbedre inneklimaet og skolebyggene